Bovenstaande vraag is actueel, want op 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze nieuwe Europese verordening komt in plaats van de oude regelgeving, die in Nederland werd uitgewerkt in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WPB). Europese burgers krijgen twee nieuwe rechten: het recht op dataportabiliteit en het recht op vergetelheid.

De oude privacywetgeving werd opgesteld in de begintijd van het internet. Sindsdien zijn de ontwikkelingen hard gegaan. In de data-economie van nu zijn persoonlijke gegevens veel geld waard. Bedrijven willen zoveel mogelijk weten van hun klanten. Ze verzamelen gegevens over bijvoorbeeld de gezondheid, het bestedingspatroon, het werk en de hobby’s van een klant. Deze gegevens stelt hen in staat om potentiële klanten vervolgens gerichte aanbiedingen te doen.

Wat mogen bedrijven doen met de persoonlijke gegevens die ze verzamelen? De AVG moet alle burgers van de Europese Unie helpen om hun persoonlijke gegevens beter te beschermen. Hiertoe zijn in de AVG de privacyrechten van de Europese burgers opnieuw vastgelegd. Dit betekent dat bestaande privacyrechten zijn versterkt. Bovendien zijn er twee nieuwe rechten toegevoegd: het recht op dataportabiliteit en het recht op vergetelheid.

Dataportabiliteit
Elke Europese burger heeft het recht om de persoonsgegevens te ontvangen die een organisatie van hem of haar heeft. De burger kan deze gegevens dan doorgeven aan een andere organisatie die dezelfde soort dienst levert. Voor het overstappen naar een andere energieleverancier kan dat bijvoorbeeld handig zijn. Overigens kan de burger een organisatie ook vragen om gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere organisatie.

De dataportabiliteit heeft uitsluitend betrekking op digitale gegevens. Tevens gaat het hierbij om de persoonsgegevens die een organisatie met toestemming van de burger heeft verkregen of om persoonsgegevens die de organisatie nodig heeft om de overeenkomst met deze burger uit te voeren. Als burger hebt u het recht om gegevens op te vragen bij elke organisatie waarmee u een relatie hebt, dus net zo goed bij UNICEF als bij Jumbo of Facebook. Het recht op dataportabiliteit is een belangrijke aanvulling naast het recht van inzage, dat alleen voor papieren dossiers geldt.

Recht op vergetelheid
Het tweede nieuwe privacyrecht is het recht op vergetelheid. Dit houdt in dat een organisatie in een
aantal situaties uw gegevens moet wissen als u hierom vraagt. Tot deze in de AVG omschreven
situaties behoren:

 • Niet meer nodig
  Uw persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor de organisatie ze heeft verzameld of waarvoor de organisatie ze verwerkt.
 • Intrekken toestemming
  In het verleden hebt u de organisatie expliciet toestemming gegeven voor het gebruik van uw gegevens, maar nu trekt u die toestemming in.
 • Bezwaar
  U maakt bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens. Op grond van de AVG hebt u een absoluut recht van bezwaar tegen direct marketing. Als u niet wilt dat uw persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketing, dan zal een organisatie daarmee moeten stoppen. In andere gevallen is het criterium dat het bedrijf uw bezwaar moet honoreren als uw rechten van zwaarder wegen dan het belang van de organisatie om uw persoonsgegevens te verwerken.
 • Onrechtmatige verwerking
  De organisatie verwerkt de persoonsgegevens onrechtmatig. Bijvoorbeeld omdat er geen wettelijke grondslag is voor de verwerking.
 • Wettelijk bepaalde bewaartermijn
  De organisatie is wettelijk verplicht om de gegevens na bepaalde tijd te wissen.

Verschil met nu
Het recht van vergetelheid lijkt wel wat op het recht op correctie en verwijdering, dat in artikel 36 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens was vastgelegd. Dit laatste recht bleef echter beperkt tot het verwijderen van objectief onjuiste gegevens, onvolledige gegevens of niet ter zake doende gegevens. Het recht op vergetelheid gaat veel verder en biedt de burger dus meer bescherming.

VEKA is klaar voor de AVG
Wat betekent de AVG in de praktijk, bijvoorbeeld voor de wijze waarop VEKA met uw gegevens omgaat? VEKA heeft zich tijdig voorbereid en is klaar voor de invoering van de AVG. Conform de eisen van de Europese wet- en regelgeving zullen we dus ook vanaf 25 mei 2018 zorgvuldig omgaan met uw gegevens. Zowel bestaande als nieuwe relaties zullen we hierover duidelijk informeren. We zullen dit doen door op de website een online privacyverklaring te publiceren. Zo weten we zeker dat elke relatie direct toegang kan krijgen tot deze informatie.