De kunststofkozijnenbranche in Nederland is een markante persoonlijkheid armer.

Op 4 april jl. is Adriaan Hakkert overleden. In de ruim 20 jaar dat hij voor VEKA werkzaam was, heeft hij zich met grote ijver ingezet voor het uitbouwen van VEKA’s marktpositie in Nederland. Met zijn initiatiefrijke werkwijze droeg hij bij tot de ontwikkeling van het VEKA profielsysteem SOFTLINE 82 NL en de positionering van VEKA als kwaliteitsmerk. Intensief en zeer persoonlijk begeleidde hij de VEKA-partners in Nederland. Hun succes vervulde hem met vreugde. Daarnaast onderhield hij goede relaties met andere professionals in de bouwwereld.

Zijn collega’s bij VEKA herinneren zich hem als een bekwame en betrouwbare collega die pal stond voor de waarden van VEKA en die eerlijk en oprecht handelde. Zijn deskundigheid, zijn initiatieven en zijn bijzondere gevoel voor humor zullen worden gemist.

Directie en collega’s van VEKA AG