Dat René Kras (27) in het familiebedrijf kwam, sprak voor hem vanzelf. “Op het bedrijfsterrein groeide ik op; ons woonhuis grensde aan het bedrijfspand.” Hij vertelt hoe Kras Recycling nieuwe uitdagingen oppakt in Nederland, maar bijvoorbeeld ook in Kosovo.

Kras Recycling verzamelt, verwerkt en verhandelt de afvalstromen papier, karton, folies en kunststoffen. René Kras is verantwoordelijk voor de sales van de harde ‘rigid’ plastics binnen The Kras Group. “Ik ben dagelijks onderweg, in binnen- en buitenland. De afvalstromen harde plastics, waartoe ook kunststof kozijnen behoren, zijn afkomstig uit heel Europa.”

Van afval tot nieuwe grondstof
Een gesloten kringloop van afvalinzameling bij de consument tot en met aanlevering van grondstof bij de producent: dat is de inzet van Kras Recycling. De gesloten kringloop voor kunststof kozijnen is daar een goed voorbeeld van. “Vanaf het begin bij Kras, zo’n 10 jaar geleden, ben ik hierbij betrokken. Wij werken al zo’n 10 jaar samen met VEKA Umwelttechnik. De end-of-life kozijnen die in o.a. de Benelux, UK, Scandinavië worden ingezameld, halen we naar onze vestiging in Almere. Het glas is er dan vaak al uit. In de automatische machinelijn worden de metalen delen verwijderd en worden de kozijnen ontstoft, geshredderd en op het gewenste formaat geschud. Vervolgens wordt het materiaal in bulk afgevoerd via walking floors. Het wordt verwerkt tot een halffabricaat, dat wij afleveren bij VEKA Recycling in Frankrijk. Daar wordt het materiaal nogmaals mechanisch nagesorteerd en wordt onder andere het rubber verwijderd, waarna een zuivere kunststof stroom resteert. Daar maakt VEKA weer profielen van, die fabrikanten in nieuwe kunststof kozijnen verwerken.”

Het proces is in de loop der jaren verfijnd. “Het inzamelgebied is uitgebreid en de logistiek vereenvoudigd. Doordat de huidige machines op onze locatie in Almere het volume van het halffabricaat sterk reduceren, kunnen we steeds efficiënter werken en hoeft er steeds minder transport te worden ingezet, zodat ook op deze wijze het milieu zoveel mogelijk wordt ontlast.” Naast kunststof kozijnen worden diverse andere kunststof bouwmaterialen ingezameld en verwerkt. “Denk onder meer aan buizen voor riolering, waterleiding en geleiding van elektriciteit.”

Gewenst: stimulerende rol van overheden
Voor Kras Recycling en Europese collega’s zijn zachte plastics op dit moment een verhaal apart. Tot voor kort ging veel plastic bedrijfsafval vanuit Nederland en andere Europese landen naar China, waar het als grondstof werd gebruikt. China heeft echter besloten om alleen nog onvervuild oud papier en plastic te importeren. “Twee jaar geleden ging vanuit Europa nog 9 miljoen ton plastic afval naar China. Nu blijft het in Europa en moet het hier verwerkt worden.”Het inzamelen, sorteren en verwerken is volgens Kras niet het probleem. “De afzet is het probleem. Veel van deze plastics zijn afkomstig van verpakkingen. Verpakkingsproducenten maken echter nog veel te weinig gebruik van gerecycled materiaal.” Volgens Kras kunnen overheden hier een rol spelen. “De kwaliteit van de gerecyclede grondstof is goed. Overheden zouden producenten moeten stimuleren om bijvoorbeeld 30% of 40% gerecycled materiaal in hun producten toe te passen.”

Afzet creëren: fabriek in Kosovo
Kras Recycling speelt ondertussen proactief in op de ontwikkelingen rond zachte plastics. “In Kosovo bouwen we een fabriek voor de bewerking van verpakkingsfolies. Die gaan we inzamelen bij bijvoorbeeld retailers in Nederland en Europa. Die folies brengen we vervolgens naar Kosovo, waar ze worden gesorteerd, gewassen en verwerkt tot nieuwe korrels grondstof (geregranuleerd). Deze grondstof brengen we vervolgens terug bij de retailers, zodat zij consumenten van een nieuwe plastic zak of tas kunnen voorzien. In Europa en daarbuiten zijn bovendien nog andere afzetmogelijkheden.” De fabriek zal rond mei 2019 klaar zijn. “We beginnen dan met een lijn voor de bewerking van heldere PE-folies.”

Innovatie: Eco-Flowerbag
Kras Recycling is meer dan een deskundige, betrouwbare ketenpartner. “We willen ook een bemiddelende rol spelen. Daarvoor zoeken we producenten op en vragen wat ze aan grondstoffen nodig hebben. Vervolgens zoeken we de juiste partners met wie we een sluitende keten kunnen vormen.” Deze aanpak heeft al geresulteerd in een innovatief product: de Eco-Flowerbag. Deze nieuwe bloementas werd bekroond met de Greenovation Award 2017 in de categorie ‘best article’ en de NRK Award Duurzame producten 2018. “Samen met Fresco Flowers, een van de grotere Europese distributeurs van bloemen, hebben we de Eco-Flowerbag ontworpen. De tas is volledig gemaakt van gebruikt PP-folie, die afkomstig is van Nederlandse bloemenveilingen.”

Samenwerken op basis van vertrouwen
“Of we bij een bedrijf nu leveren of afnemen, we streven altijd naar een relatie op lange termijn, gebaseerd op vertrouwen.” Ook intern is samenwerken op basis van vertrouwen het devies bij Kras Recycling. “We bestaan bijna zeventig jaar. Aan het roer zit inmiddels de derde generatie, waartoe een broer en een zus van mij, drie neven en twee niet-familieleden behoren. Binnen de organisatie heeft ieder z’n eigen functie.” In familiebedrijven wordt hard gewerkt; Kras Recycling is geen uitzondering. “Elke dag brengt verrassingen en uitdagingen. Je kunt nieuwe mensen ontmoeten en nieuwe kansen ontdekken. Ons bedrijf geeft me daar de ruimte voor. Dat we met Kras Recycling bijdragen aan een betere wereld, doet me ook goed.” Naast zijn ‘redelijk drukke baan’ vindt hij nog wel tijd voor een privéleven. “Ik heb een partner met wie ik samenwoon.” Daarnaast is er drie keer in de week tijd voor voetbal: trainen en spelen. “Dat wordt vier keer als FC Volendam, waarvan wij sponsor zijn, thuis speelt. Maar daarmee is de tijd wel op.”