Kenmerkend voor Nederland: grote diversiteit aan toepassingen

Een eigen plek om te leven: iedereen heeft er een nodig. Maar hoe vind je die in een land waar ruimte alsmaar schaarser wordt? Kleiner gaan wonen kan een oplossing zijn. Daarom kiezen steeds meer Nederlanders tegenwoordig voor een tiny house.

Tik ‘tiny house’ in op Google en er verschijnen miljoenen zoekresultaten. Met de vraag ‘Hoeveel tiny houses staan er in Nederland?’ komen zeker een half miljoen zoekresultaten naar voren. Een duidelijk antwoord op de vraag levert dat overigens niet op, maar één ding wordt wel duidelijk: tiny houses zijn hot!

Wat is een tiny house?

Onder tiny houses worden huizen met een woonoppervlak van maximaal 50 m2 verstaan. Ze kunnen verplaatsbaar zijn (op wielen of gebouwd op een frame) of niet-verplaatsbaar (gebouwd op een vaste fundering). Verplaatsbaar of niet: tiny houses zijn in principe bedoeld voor permanente bewoning. Tiny houses als recreatiewoningen komen ook voor, maar blijven hier buiten beschouwing.

Tiny house movement

De primeur voor Nederland had Alkmaar: daar werd in 2016 het eerste tiny house van ons land gerealiseerd. In de rest van de wereld zijn de kleine woningen echter al langer bekend. Er is sprake van een internationale tiny house movement, die in de jaren negentig in Amerika is ontstaan. Minder leefruimte gebruiken en de ecologische voetafdruk verkleinen zijn belangrijke beweegredenen voor mensen die tiny houses (laten) bouwen en gaan bewonen. Daarnaast spelen vaak ook financiële overwegingen mee; tiny houses zijn immers goedkoper dan grotere woningen.

Veel variatie

Na het eerste tiny house in Alkmaar heeft Nederland er heel wat kleine huizen bij gekregen. Wat hierbij opvalt is de grote variatie in vormen en toepassingen. Een verzameling van huistypen is bijvoorbeeld hier te vinden. Wie een idee van de initiatieven en initiatiefnemers voor tiny houses wil krijgen, kan dit overzicht raadplegen.
Zowel particuliere initiatieven – individueel en of in groepen, als initiatieven van gemeenten en woningbouwcorporaties komen veel voor. Daarnaast houden bouwbedrijven, projectontwikkelaars en architecten zich er ook mee bezig. Voor het huisvesten van arbeidsmigranten worden kleine huizen ook al gebruikt.

Tiny house op eigen grond

De particulier die zelf een bouwkavel wil kopen om een tiny house te (laten) bouwen, moet daar wel de nodige moeite voor doen. Het vraagt bijvoorbeeld de nodige juridische voorbereiding. Sowieso moet er een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Daarnaast is het belangrijk om vooraf precies te weten wat er in een gemeente wel en niet kan; de regels voor tiny houses kunnen per gemeente namelijk sterk verschillen.

Nog een optie: de mantelzorgwoning

Voor mantelzorgwoningen kan het ‘tiny-house’-concept ook interessant zijn. Volgens MantelzorgNL, de landelijke vereniging voor mantelzorgers, heeft Nederland zo’n 5 miljoen mantelzorgers. Om mantelzorgers te ondersteunen heeft de overheid aparte, soepele regels voor mantelzorgwoningen opgesteld. Zo is voor een mantelzorgwoning in principe geen vergunning vereist, mits de woning voldoet aan de overige voorwaarden. Op de site van MantelzorgNL is hierover meer info te vinden. Kinderen die ouders bij hen op het terrein willen laten wonen, zouden bijvoorbeeld kunnen kiezen voor een verplaatsbaar tiny house (op wielen of een frame) of een demontabel tiny house.

Wonen met het comfort van VEKA

Aan diversiteit en toepassingen ontbreekt het dus niet in Nederland. De vraag naar tiny houses komt niet meer uitsluitend van burgers; gemeentes en woningbouwverenigingen nemen zelf ook initiatieven. Los van wat er binnen de regelgeving mogelijk is, rijst natuurlijk de vraag: hoe kan je comfortabel wonen in een tiny house? Architecten en bouwbedrijven houden zich daar intensief mee bezig, niet alleen in Nederland maar ook in Duitsland. Bij deze ontwikkelingen is VEKA actief betrokken. Hoe VEKA met verschillende producten meerwaarde creëert in innovatieve woonconcepten, is te zien in VEKA Inside. En hoe kunststof kozijnen met VEKA profielsystemen bijdragen aan goed geïsoleerde, comfortabele tiny houses, bewijzen bijvoorbeeld de projecten Nordic Fjöll en Børk in Duitsland. Beide projecten kenmerken zich door een grote verscheidenheid in vormgeving en uitvoering. Hierbij laten kunststof kozijnen op basis van VEKA profielsystemen zich moeiteloos inpassen.

Conclusie: ontwikkelingen gaan door

Hoe groot gaan ‘tiny houses’ worden in Nederland? Dat laat zich moeilijk voorspellen. Dat deze markt verder zal groeien, is echter wel duidelijk. Ervaringen van bouwers en bewoners bevestigen immers dat goed gebouwde tiny houses volwaardige woningen zijn.

Wilt u meer weten over tiny houses? Neem contact op met HTemmink@veka.com.