In Nijverdal wilde de gemeente Hellendoorn een accommodatie voor scholencluster De Twijn laten bouwen. Na de openbare aanbesteding gingen Koopmans Bouw TBI en BCT Architecten, Ingenieurs & Adviseurs aan de slag met de Design, Build & Maintenance-opdracht. Architect Renzo Pavanello belicht het project.

De opdracht luidde: realiseer een gezond en duurzaam gebouw volgens het Programma van Eisen Frisse Scholen, april 2012. Hierin zouden protestants-christelijke basisschool Talentrijk, openbare basisschool De Peppel en de buitenschoolse opvang van Stichting Kinderopvang West-Twente zich vestigen. De Twijn kreeg tevens een sportzaal met kleedkamers die zowel door de twee scholen als door plaatselijke verenigingen gebruikt zou gaan worden. “In Roden hadden we al een energiezuinige school volgens het concept Frisse Scholen ontworpen”, zegt Pavanello. “We hebben er de nodige ervaring mee. Onderwijs, en primair onderwijs in het bijzonder, is sowieso een van de specialismen van ons bureau.”

Opvallende langgerekte vorm

Wat waren de belangrijkste uitdagingen? “De lokalen moesten volgens de toen geldende norm minimaal 3,20 m hoog zijn. Daarnaast moest natuurlijke ventilatie via de ramen mogelijk zijn. Per lokaal zouden ten minste vier raamdelen geopend moeten kunnen worden. Een goede indeling van de gevel was dus essentieel.”

De Twijn heeft 16 groepsruimten (lokalen), plus een gymzaal met kleedkamers en een kleine gemeenschappelijke ruimte. “Alle groepsruimten zijn georiënteerd op de noordkant, waardoor de lichttoetreding optimaal is. Bovendien was dit praktisch voor de zonwering en voor het afvoeren van overtollige warmte.” Door het gebouw een langgerekte vorm te geven, kon Pavanello alle groepsruimten aan de noordkant onderbrengen. “Door deze vorm en de plaatsing van het gebouw tegen de zuidelijke grens van het perceel was het tevens mogelijk om een groot speelplein en een veilige Kiss & Ride zone te creëren.”

Resultaat: energiezuinig

Het bouwkundig ontwerp in combinatie met de installaties leidde tot het gewenste resultaat: De Twijn kreeg energielabel A, niveau A++. Het gebouw heeft een luchtwarmtepomp, een HR-ketel, warmtewiel (voor optimale vochthuishouding), energiezuinige verlichting en CO2-gestuurde mechanische ventilatie. Het is voorzien van zonnepanelen. “De gebouwschil is goed geïsoleerd. In de gevel zijn kunststof kozijnen met het Topline 104 NL profiel van VEKA verwerkt. Vanwege de hoge isolatiewaarde en het onderhoudsarme karakter worden kunststof kozijnen steeds vaker in scholen toegepast. De kozijnen zijn van voorzien HR++ glas. Ze zijn gemaakt en gemonteerd door WENEKO in Dinxperlo.”

Prettig klimaat in multifunctionele ruimten

Pavanello stemde het ontwerp uiteraard ook af op de wijze waarop de scholen hun onderwijs organiseren. “Het gebouw heeft grote schuifdeuren. Met een schuifdeur kan je twee lokalen tegelijk aan een leerplein koppelen, waar kinderen kunnen werken onder toezicht. De gangen zijn niet rechthoekig, maar hebben een trapeziumvorm, zodat ze ook deel uitmaken van het leerplein. Daarnaast fungeren ze als verkeersruimten.”

Leerkrachten en leerlingen zijn heel tevreden. “De koppeling van groepslokalen en leerpleinen wordt als prettig ervaren. Het klimaat is goed en is in alle ruimtes van het gebouw hetzelfde. Er zijn namelijk geen grote gangzones die verstorend werken.”

VKG Publieksprijs

De Twijn werd eind 2014 opgeleverd. Pavanello kijkt met genoegen terug op het project. “Met de mensen van de scholen en de gemeente hebben Koopmans Bouw en BCT Architecten, Ingenieurs & Adviseurs heel prettig samengewerkt.” In het kader van de VKG Architectuurprijs 2015/2016 werd aan De Twijn de Publieksprijs toegekend. “Ik denk dat de jury waardering had voor de wijze waarop de kozijnen zijn geïntegreerd in een interessante gevel. De gevel bestaat voor een belangrijk deel uit bakstenen. Daarnaast zijn er gestucte, gekleurde vlakken die er samen met de witte kunststof kozijnen uitspringen. Het gebouw straalt daardoor vriendelijkheid uit.”