In januari 2015 werd STABU Bouwbreed gelanceerd. Hoe reageert de markt op het nieuwe systeem voor informatiemanagement? Ir. Marc Verhage, algemeen directeur van STABU, maakt een tussenbalans op.

“We hebben onderschat hoeveel tijd het gebruikers kost om van STABU2 over te gaan op STABU Bouwbreed. Daarom faciliteren we de markt en blijven STABU2 ondersteunen. We zullen het systeem regelmatig updaten met content uit de database van STABU Bouwbreed.” Bouwbreed is hét paradepaardje van STABU. “Het aantal gebruikers groeit en onze helpdesk krijgt steeds meer vragen van mensen die zich erin verdiepen. Met hulp van een externe ICT-specialist is de software geoptimaliseerd. De kinderziektes zijn eruit en het gebruiksgemak is verbeterd.” De nieuwe release van Bouwbreed komt medio oktober beschikbaar. “Op een mooi moment, juist voordat we op 3 november het 40-jarig bestaan van STABU vieren.”

Eigentijds informatiesysteem

Bouwbreed biedt mogelijkheden die ver buiten het ‘klassieke’ bestek gaan. Partijen in de bouwketen bouwen met Bouwbreed namelijk een dossier op, dat volledig gekoppeld kan worden aan een 3D BIM-model. Gedurende de hele cyclus van een bouwwerk kan in dit dossier alle relevante informatie worden opgenomen. Functionele eisen (PvE), prestatie-eisen aan complete bouwdelen, gedetailleerde technische beschrijvingen voor alle werksoorten en contractdocumenten: ze krijgen allemaal een plaats. Dit resulteert in projectbeschrijvingen die allereerst tijdens het bouwproces van belang zijn. Na de bouw blijft het dossier actueel. Partijen kunnen nieuwe informatie toevoegen en het dossier kan zo de basis vormen voor beslissingen over beheer en onderhoud, exploitatie, renovatie en sloop. “De hele bouwketen kan met Bouwbreed het informatiemodel vullen. Bovendien is Bouwbreed helemaal van deze tijd, doordat het is afgestemd op de Europese wetgeving, maar ook op UAV GC en andere nieuwe contractvormen.”
Belangrijke vernieuwing: Bouwsystemen en Installaties
Een bijzonder onderdeel van Bouwbreed is de module Bouwsystemen en Installaties. “Hierin worden complete bouwsystemen en installaties beschreven. Daarmee komen we tegemoet aan een wens van fabrikanten. Zij bieden steeds vaker complete systemen aan die opgebouwd zijn uit hun producten. In STABU2 moest de bestekschrijver de componenten bij elkaar zoeken uit verschillende hoofdstukken. Doordat nu complete systemen zijn beschreven, wordt de kans op fouten verminderd. Met een licentie kunnen fabrikanten bovendien hun eigen beschrijvingen kant-en-klaar aanbieden. Fabrikanten zijn al razend enthousiast over Bouwbreed.”

Systematiek afgestemd op CE-markering

De beschrijving van een installatie kan helemaal aan het BIM-model worden gekoppeld. “Handig, want daarmee is meteen ook de onderliggende kwalitatieve informatie van Bouwbreed beschikbaar. Alle Europese en Nederlandse wetgeving, regels en normen zijn eenvoudig te uploaden. Daar komt bij dat Bouwbreed volledig is afgestemd op de Europese Verordening voor Bouwproducten (CPR). Dat is belangrijk omdat wij verwachten dat Europa veel sterker zal gaan controleren op de CE-markering in Nederland.”
Bouwbreed zal de projectpraktijk vergemakkelijken, verwacht Verhage. “Opdrachtgevers kunnen een project op basis van prestatie uitvragen. Door enkel de vereiste prestaties voor te schrijven, zullen ze meer kennis uit de marktpartijen halen. Bestekken zullen overzichtelijker en beter leesbaar worden, nu fabrikanten via Bouwbreed complete oplossingen kunnen aanbieden.”

Positieve reacties

“STABU2 was alleen interessant voor architecten, opdrachtgevers en bestekschrijvers”, zegt Verhage. “Bouwbreed is echter ook interessant voor nieuwe doelgroepen, zoals aannemers en installateurs, maar ook gebouwexploitanten en beheer- en onderhoudsbedrijven. Neem een installateur die in de ontwerpfase advies wil geven. Met Bouwbreed kan hij een prestatiebestek of een functioneel bestek omzetten naar een technisch bestek waarmee hij de boer op kan. Veel installateurs en aannemers hebben de ambitie om een adviserende rol te spelen!”
Met de helpdesk en workshops spant STABU zich in om potentiële gebruikers te overtuigen van de voordelen. “Een grote opdrachtgever als het Rijksvastgoedbedrijf overweegt om Bouwbreed voor te schrijven bij aanbestedingen. Daarnaast zijn er al veel projectplannen waarvoor bestekken in Bouwbreed zijn gemaakt. Het is enkel een kwestie van tijd voordat die projecten loskomen. Dan hebben we ook concrete voorbeelden die duidelijk maken hoeveel kansen Bouwbreed biedt!”