Kunststof kozijn verstevigt positie

Het aantal verkochte woningen ging in het derde kwartaal van 2017 door het plafond, terwijl de verkoopprijzen bleven stijgen. De orderportefeuilles van bouwbedrijven waren in jaren niet zo goed gevuld. Kozijnfabrikanten hebben het druk. Zeker de fabrikanten van kunststof kozijnen …

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster doen samen onderzoek naar de markt van bestaande koopwoningen. Op 20 oktober jl. publiceerde het CBS de cijfers over het derde kwartaal 2017, waarin 61.000 koopwoningen werden verkocht. Nooit eerder werden in een kwartaal zo veel koopwoningen verkocht, stelt het CBS vast. De verkoopprijzen stegen door, meldt het CBS: “In het derde kwartaal waren de prijzen van verkochte koopwoningen 7,6 procent hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder. De prijsstijging van appartementen was met bijna 12 procent het hoogst. De prijsstijging van vrijstaande woningen was met bijna 6 procent het kleinst.”

Regionale verschillen

Het CBS signaleert verder grote regionale verschillen op de woningmarkt. “De gemiddelde prijsstijging op jaarbasis van de bestaande koopwoningen was het hoogst in de provincies Noord-Holland en Utrecht, met respectievelijk bijna 11 en ruim 9 procent. Deze provincies zijn ook de enige twee waar de verkoopaantallen lager zijn dan een jaar eerder. Het aantal verkopen in Noord-Holland en Utrecht was ruim 8 en ruim 6 procent lager dan een jaar eerder.” Verder meldt het CBS dat in drie van de vier grote steden de prijzen fors stijgen en de verkoopaantallen dalen. “In Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht lagen de prijzen meer dan 10 procent hoger dan in het derde kwartaal van 2016. Alleen in Den Haag zijn meer huizen verkocht dan een jaar eerder.”

Dreigend tekort

De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) volgt de ontwikkelingen op de voet. De woningmarkt is oververhit: de vraag overtreft het aanbod. Volgens het NVM-persbericht van 12 oktober jl. zijn in de populairste regio’s van Nederland zo weinig huizen beschikbaar dat kopers noodgedwongen uitwijken naar omliggende gemeenten of moeten huren in de vrije sector. Zo liep in steden als Amsterdam, Leiden en Delft het aantal te koop staande woningen flink terug. In deze steden werden in het afgelopen kwartaal tot 15 procent minder woningen verkocht dan een jaar eerder. In gebieden waar wél veel woningen te koop staan, zoals Noord-Limburg en Zuidoost-Groningen, steeg het aantal verkopen daarentegen met 30 procent. De NVM verwacht dat dit jaar zo’n 45.000 nieuwbouwwoningen worden verkocht. Dit is echter bij lange na niet voldoende om aan de vraag te voldoen, stelt de NVM. Er zou behoefte zijn aan 80.000 nieuwe huizen, waarvan driekwart koopwoningen.

Kozijnenmarkt groeit, aandeel kunststof groeit harder

Verwacht wordt dat in 2018 de bouw en verkoop van nieuwe woningen verder zal toenemen. Voor de kozijnenmarkt is dat belangrijk, omdat die in hoge mate wordt bepaald door de ontwikkelingen in de woningbouw. De markt voor woningbouw (nieuwbouw en renovatie) is namelijk meer dan drie keer zo groot als die voor de utiliteitsbouw. Binnen de woningbouw is de renovatiemarkt fors (ruim drie keer) groter dan de nieuwbouwmarkt. In de renovatiemarkt is het kunststof kozijn marktleider met een marktaandeel van 47%. De kozijnenmarkt als geheel zal in 2017 ruim 2% groeien. Voor 2018 en 2019 worden aanzienlijk hogere groeicijfers verwacht. Opvallend gegeven daarbij: de kunststof kozijnenmarkt groeit harder dan de gehele kozijnenmarkt.