Kunststof kozijn neemt de leiding in renovatiemarkt

Voor de woningmarkt wordt 2016 nog mooier dan 2015. Ook de kozijnenmarkt ontwikkelt zich uitstekend, waarbij het aandeel van kunststof kozijnen gestaag toeneemt.

Stijgende lijn zet door

De Nederlandse economie groeit, de werkgelegenheid neemt toe en de hypotheekrente blijft nog laag. Deze drie factoren maken het kopen van een huis erg aantrekkelijk, zo blijkt uit de gegevens van het Kadaster. In augustus 2016 registreerde het Kadaster 19.975 verkochte woningen, wat een stijging van 25,9% betekent ten opzichte van augustus 2015 (15.863). Ook in alle voorgaande maanden van 2016 werden de verkoopcijfers van 2015 al overtroffen. De verwachting is dat het totaalcijfer voor 2016 boven de 200.000 woningen zal komen. Dit is een flinke stijging ten opzichte van 2015, toen de teller op 178.000 bleef staan.

Meer nieuwbouwwoningen verkocht

Volgens de Thermometer Koopwoningen najaar 2016, een publicatie van de Nederlandse Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers (NVB), hebben projectontwikkelaars en bouwers in het eerste halfjaar van 2016 16.856 nieuwe koopwoningen verkocht. Ook dat is goed nieuws: een stijging van 14% in vergelijking met het jaar ervoor. De NVB waarschuwt echter wel dat in steeds meer regio’s ontwikkelaars en bouwers door hun voorraad woningen dreigen heen te raken. Door gebrek aan plancapaciteit en trage procedures kan de ‘woningmarkt droogkoken’, vreest de NVB.

Woningprijzen blijven stijgen

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster hebben onderzoek gedaan naar de prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen. In augustus 2016 waren deze woningen alweer 6% duurder dan in augustus 2015, wat de grootste stijging in 14 jaar tijd is. De prijzen zijn nu 12% hoger dan het dieptepunt dat in juni 2013 werd bereikt. Vergeleken met de piek van de woningprijzen die in augustus 2008 zijn de prijzen nog 12% lager.

Kunststof kozijn marktleider in renovatiemarkt

De kozijnenmarkt groeide in 2015 fors; volgens sommige schattingen met wel 25%. De ontwikkelingen op de woningmarkt hebben hier ongetwijfeld aan bijgedragen, aangezien de meeste buitenkozijnen in de woningbouw worden geplaatst. De markt voor woningbouw is ongeveer drie keer zo groot als die voor de utiliteitsbouw. Binnen de woningbouw is de renovatiemarkt fors (ruim drie keer) groter dan de nieuwbouwmarkt. In beide segmenten groeit het marktaandeel van het kunststof kozijn al jaren. In de renovatiemarkt heeft het kunststof kozijn nu de leiding genomen met een marktaandeel van 47%; het houten kozijn heeft een marktaandeel van 45%. De kozijnenmarkt als geheel zal in de periode 2016 t/m 2018 met zo’n 5% per jaar blijven groeien, verwacht Albert Zegelaar, voorzitter van de VKG (Vereniging Kunststof Gevelelementenindustrie).