Dick van den Ende, bestuurslid VvE:
“Kunststof kozijnen met triple glas bleek het gunstigst”

In een villawijk aan de rand van het bos van Apeldoorn staat de 60

jaar oude parkflat Arendsburght. “Oorspronkelijk was het een verzorgingsflat, maar sinds tien jaar is het een gewone flat voor 55-plussers en met een VvE”, vertelt Dick van den Ende. Binnen het bestuur van de VvE is hij de technische man. “In 2017 kregen we een brief van de Omgevingsdienst Veluwe-IJssel. Met als boodschap: maak een plan van aanpak voor het verduurzamen van de flat.”

Het VvE-bestuur maakte er serieus werk van. “Ook omdat de appartementen redelijk oncomfortabel waren; het tochtte nogal. We hadden zachthouten kozijnen en aluminium schuiframen met thermopane van minstens 40 jaar oud. Voor de schuiframen waren geen onderdelen meer beschikbaar. En aan de houten kozijnen hadden we veel schilderwerk en houtreparatie.”

Energetisch advies

Het VvE-bestuur ging zich op de verduurzamingsmogelijkheden oriënteren. Via het Nationaal Warmtefonds (voorheen Energiebespaarfonds) bleek de VvE subsidie (SEEH-regeling) en een lening te kunnen krijgen. “Vervolgens hebben we NVT Engineering benaderd. Dat heeft een verkennend onderzoek energetisch renoveren gedaan en advies uitgebracht”, aldus Van den Ende. Jaap van der Veen, adviseur duurzame ontwikkeling van NVT Engineering, raakte zo bij het project betrokken. “Op basis van ons Maatwerk VvE Energieadvies zou de VvE een lening kunnen aanvragen bij het Nationaal Warmtefonds”, zegt hij.

Verduurzamingsscenario

Het advies bevatte vier scenario’s, oplopend van kozijnen vervangen (scenario 1) naar nul-op-de-meter: (scenario 4). “Als bestuur concludeerden we al snel dat nul-op-de-meter niet realistisch was. Schrikbeeld voor ons was Serviceflat Lindenhove: een faliekant mislukt nul-op-de-meterproject in Apeldoorn, waarvan de bewoners nu nog de naweeën ondervinden.” De keus viel daarom op kozijnen vervangen in combinatie met spouwmuren isoleren. “Subsidie van het Nationaal Warmtefonds kun je alleen krijgen als je minstens twee maatregelen treft”, legt Dick uit.

Kozijnen kiezen

Het bestuur bezocht verschillende kozijnenleveranciers en vroeg offertes aan. “Gaandeweg realiseerden we ons dat we in dit traject professionele begeleiding en advies nodig hadden, o.a. bij het beoordelen van offertes.” NVT Engineering werd gevraagd om de regie te nemen. Jaap van der Veen hielp het VvE-bestuur allereerst om tot een helder vergelijk van de offertes te komen. “Van aluminium kozijnen zagen we af, omdat voldoen aan de isolatie-eisen van de SEEH-regeling daarmee bijna ondoenlijk was”, zegt Dick. “We besloten voor kunststof kozijnen met triple glas (HR +++) te gaan. Dat was het gunstigst want de meerprijs van triple glas t.o.v. dubbelglas werd gecompenseerd door de hogere subsidie. Daarnaast kozen we voor spouwisolatie. Dat bleek vrij eenvoudig te kunnen met inblaaswol (supafil); oude isolatie verwijderen was niet nodig.”

Modelappartement

“Bedenken hoe je gaat verduurzamen is één ding, maar bedenken hoe je de hele VvE meekrijgt, is misschien nog wel een grotere opgave”, vervolgt Dick. “Want daarvoor moet een ledenvergadering worden uitgeschreven, waarbij voldoende leden – het quorum – aanwezig moeten zijn. Bovendien moet de beslissing met 75% van de stemmen worden genomen.” Alle bewoners van de 89 appartementen goed informeren was dan ook een must. “In overleg met Jaap hebben we besloten één appartement, dat in gebruik is voor ons vaste personeel, alvast te verduurzamen. Bewoners konden dan zelf komen kijken hoe de vervanging van schuiframen door draaikiepramen met triple glas en de vervanging van deuren zou uitpakken.” Jaap: “Verder konden de bewoners zich oriënteren op de screens die de oude zonweringen zouden gaan vervangen.” Dick: “Er was daar met medewerking van Aarnink Kozijnen Projecten een keurig staaltje werk geleverd. En dat heeft er zeker toe bijgedragen dat de meerderheid – ruim 90% – zich tijdens de ledenvergadering van 25 mei 2020 schaarde achter het voorstel: kunststof kozijnen op basis van VEKA profielen, spouwisolatie plus de aanvraag van een lening.”

Aarnink heeft de kozijnen geproduceerd op basis van het VEKA SOFTLINE 82 NL profiel in de kleur 9001. Vervolgens heeft Aarnink Kozijnen Projecten alles geleverd en gemonteerd.

Uitvoering

In augustus 2020 ging het project van start en in februari 2021 werd het opgeleverd. “We hebben bij NVT ook een klusjesman ingehuurd. Die hielp bewoners, die vaak al wat ouder zijn, bij het vrijmaken van werkruimte voor het vervangen van de kozijnen. Dat hield in verplaatsen en daarna weer terugzetten van o.a. gordijnen, gordijnrails en meubilair. We hadden daar ook opslag voor geregeld.” Wat heeft het project opgeleverd? “Toen ik hier vijf jaar geleden kwam wonen, haalde ik tegen de winter een rol tape om de naden af te plakken tegen de tocht. Nu is het perfect: het comfort is aanzienlijk vooruitgegaan en het gasverbruik is met 20.000 kuub gedaald.” 

Terugkijkend

Hoe kijken Jaap en Dick terug op het project? Jaap: “Heel positief. Ik weet dat de doorlooptijd bij een VvE anders is dan bij woningbezitters of woningbouwverenigingen, die bij wijze van spreken hun plan al klaar hebben en liefst morgen willen starten. Het VvE-bestuur is erin geslaagd een goed voorstel te doen dat voor alle bewoners acceptabel is gebleken.”

Dick: “We zijn een actieve VvE en hebben twee administrateurs en een huismeester in dienst. Maar dit was een groot project dat veel inspanning heeft gevraagd. De aanvraagprocedures voor subsidie en lening speelden daarbij ook een rol: er zijn zoveel voorwaarden waar je aan moet voldoen. Ook daarbij heeft Jaap ons goed geholpen. De inzet van NVT Engineering was nodig om de risico’s af te dekken. Als ik bedenk wat er allemaal fout had kunnen gaan, dan is dat het geld waard geweest. En we zijn erin geslaagd de servicekosten nagenoeg gelijk te houden.”